Phát triển bởi Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Nông .