Phát triển bởi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tỉnh Đắk Nông .